12 DN được phê duyệt cổ phần hóa và 7 DN được bàn giao về SCIC

19:11 10/12/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là con số tính đến hết tháng 11/2018 mà Bộ Tài chính vừa đưa ra trong Thông báo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 và tháng 12/2018.

12 DN được phê duyệt cổ phần hóa và 7 DN được bàn giao về SCIC - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2018, đã có 12/85 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 29,7 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15,4 nghìn tỷ đồng.

21 doanh nghiệp  thực hiện bán cổ phần lần đầu với tổng giá trị bán đấu giá công khai là 13,8 nghìn tỷ đồng, thu về được 21,6 nghìn tỷ đồng.

Tiếp đó, 35 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng thời điểm này, đã có 07/62 doanh nghiệp được bàn giao về SCIC với tổng giá trị vốn nhà nước khoảng 206 tỷ đồng theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Số doanh nghiệp còn phải bàn giao về SCIC theo quy định là 35/62 doanh nghiệp.

Các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 5 nghìn tỷ đồng, thu về 10,5 nghìn tỷ đồng.

Tháng cuối cùng của năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn bán cổ phần kèm nợ phải thu; Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN.