50 mỏ khoáng sản ở Hà Tĩnh chưa đóng cửa dù hết hạn khai thác

13:30 03/08/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

50 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tuy đã hết thời hạn khai thác nhưng chưa thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ dù đã có văn bản đôn đốc từ các ngành chức năng nhưng một số mỏ vẫn không triển khai.

Chiều 2/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh này hiện có 50 mỏ khoáng sản đã hết thời hạn khai thác nhưng các đơn vị khai thác vẫn chưa thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ. Cho dù phía Sở đã phát văn bản đôn đốc, yêu cầu, tổ chức kiểm tra nhưng nhiều đơn vị vẫn không triển khai thực hiện.

50 mỏ khoáng sản ở Hà Tĩnh chưa đóng cửa dù hết hạn khai thác - ảnh 1Nhiều mỏ hết thời hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đóng cửa

Theo thống kê, nhiều doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa công bố giải thể, phá sản; không liên hệ được với người đại diện theo pháp luật của công ty. Mặt khác, chưa có quy định cụ thể về quy trình đấu thầu thực hiện việc đóng cửa mỏ nên chưa xử lý dứt điểm được vấn đề này. Để hoàn thành công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác, Sở TN&MT Hà Tĩnh đang đề xuất với UBND tỉnh xem xét, thống nhất một số giải pháp thực hiện, trong đó: 

Đối với các mỏ chưa hoạt động khai thác, đang còn nguyên trạng hoặc các mỏ đã khai thác nhưng để lại bờ moong ổn định, an toàn, khu vực khai thác đã được trồng cây phục hồi môi trường thì đóng cửa mỏ mà không phải lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

50 mỏ khoáng sản ở Hà Tĩnh chưa đóng cửa dù hết hạn khai thác - ảnh 2Sở TN&MT Hà Tĩnh đang đề xuất với UBND tỉnh xem xét, thống nhất một số giải pháp thực hiện trong việc đóng cửa mỏ

Các mỏ có số tiền ký quỹ lớn (đủ chi phí để thuê đơn vị tư vấn lập đề án, thi công đề án đóng cửa mỏ), hiện trạng mỏ chưa đảm bảo an toàn, chưa cải tạo, phục hồi môi trường, thì lựa chọn, chỉ định đơn vị khác để thay thế thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ. Kinh phí thực hiện được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của đơn vị được cấp phép trước đây đã ký.

Còn với các mỏ có số tiền ký quỹ thấp (không đủ chi phí thuê đơn vị tư vấn lập đề án, thi công đề án đóng cửa mỏ) mà hiện trạng mỏ chưa đảm bảo an toàn, chưa cải tạo, phục hồi môi trường thì cho kiểm tra, rà soát, khái toán kinh phí để làm thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ và đề xuất chủ trương cho bổ sung ngân sách tỉnh, tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định. Việc lựa chọn đơn vị thay thế thực hiện hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ thực hiện như nhóm 2.

Huy Hùng

Xem thêm: Sản lượng khai thác đồng đình trệ trong quý 2 dù giá tăng vọt