Đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo quốc lộ 8C tại Hà Tĩnh

Nguyễn Triệu 13:55 | 07/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự án có tổng chiều dài 27,7 km, gồm 2 đoạn: Đoạn 1, từ Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 dài 11km, từ nút giao với Quốc lộ 15B tại thị trấn Thiên Cầm đến nút giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Sở GTVT Hà Tĩnh vừa có tờ trình gửi Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C ở Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài 27,7 km, gồm 2 đoạn: Đoạn 1, từ Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 dài 11km, từ nút giao với Quốc lộ 15B tại thị trấn Thiên Cầm đến nút giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Cẩm Xuyên, đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2022 giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

  Đoạn 2 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C có chiều dài 16,7 km (Ảnh báo Hà Tĩnh)

Các đoạn qua khu vực đô thị hiện trạng của thị trấn Thiên Cầm (Km0 - Km1+550), thị trấn Cẩm Xuyên (Km9+270 ÷ Km11) thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60km/h, rộng 19,42m với 4 làn xe cơ giới. Đoạn ngoài khu vực đô thị từ Km1+550 ÷ Km9+270 thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Đoạn 2, từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh dài 16,7km, từ nút giao với Quốc lộ 8 tại xã Sơn Long đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III, miền núi; tốc độ thiết kế 60km/h. Bề rộng nền đường 9,0m, bề rộng mặt đường 8,0m. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.076 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án này hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C theo quy hoạch được duyệt. Tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên đoạn tuyến kết nối Quốc lộ 1 với Khu du lịch Thiên Cầm. Dự án cũng đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn giao thông, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Trước đó Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/1/2022, nội dung là đề nghị mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 15A đoạn qua Hà Tĩnh vì hiện tại mặt đường hẹp, xe cơ giới lưu thông nhiều, thường xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đó Bộ GTVT đã có phản hồi cho biết, Quốc lộ 15 (còn gọi là Quốc lộ 15A) đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được đầu tư cơ bản đạt cấp V với nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, riêng đoạn Khe Giao - Phúc Đồng (Km395+700 - Km413+800) có quy mô cấp III miền núi, 2 làn xe (nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m); các đoạn đi qua đô thị theo quản lý đường đô thị. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trung bình trên tuyến đến tháng 12/2021 đạt khoảng 2.115 xe quy đổi/ngày đêm; mỗi năm xảy ra từ 5 đến 7 vụ tai nạn giao thông làm chết người và hàng chục vụ va chạm giao thông, trong đó đặc biệt là đoạn từ ngã ba Lạc Thiện đến ngã ba Khe Giao.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, Bộ GTVT đã quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa Quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước mắt, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để đảm bảo khai thác an toàn.