Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII thông báo về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên

20:10 26/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ngày 26-10, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành 2 thông báo về việc phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo báo Hà Nội mới cho biết cụ thể, theo Thông báo số 01-TB/TU về “Việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”, nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy như sau:
 
Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
2. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố; giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
 
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.
 
4. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
 
5. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.
 
6. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
 
7. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 
8. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.
 
9. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
 
10. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
 
11. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
 
12. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.
 
13. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.
 
14. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.
 
15. Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.
 
16. Đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
 
Báo Lao động Thủ đô thông tin thêm theo Thông báo số 02-TB/TU về “Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy”, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố phụ trách chung toàn Đảng bộ thành phố. Bốn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách từ 2-5 đảng bộ.
 
Cũng theo thông báo trên, chức năng, nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ quận, huyện, thị xã và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện theo Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
 
Nguyễn Triệu