Hà Nội quyết tâm để trở lại trạng thái bình thường mới

Hà Nội quyết tâm để trở lại trạng thái bình thường mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với những nỗ lực và quyết tâm của thành phố cùng sự quan tâm của Trung ương, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành, các địa phương, Hà Nội sẽ đẩy lùi dịch bệnh, sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới.