Bình chọn DN niêm yết 2020: Đổi mới bộ tiêu chí quản trị, báo cáo thường niên

15:47 | 24/04/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - So với các năm trước, cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có một số điểm mới trong đánh giá tiêu chí quản trị công ty và báo cáo thường niên.

Bình chọn DN niêm yết 2020: Đổi mới bộ tiêu chí quản trị, báo cáo thường niên - ảnh 1
Nhiều doanh nghiệp được vinh danh tại cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2019. Nguồn: Internet 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2020.

Đây là năm thứ 13 Cuộc bình chọn Doanh nghiêp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức. 

Ban Tổ chức cho biết, cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết được tổ chức với mục tiêu đánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Báo cáo phát triển bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư với các công ty niêm yết cũng như đánh giá tình hình thực hiện quản trị công ty, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty của công ty niêm yết. Hoạt động này cũng hết sức có ý nghĩa khi năm 2020 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển.

Các tiêu chuẩn đánh giá của Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2020 dựa trên cơ sở kế thừa các tiêu chuẩn đánh giá của các năm trước và cập nhật cho phù hợp với nguyên tắc chung là luôn hướng đến các thông lệ tốt. Năm nay, cuộc thi tiếp tục với những đánh giá trong các lĩnh vực Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững, và tình hình thực thi quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Như mọi năm, trong mỗi lĩnh vực đều có một bộ tiêu chí đánh giá riêng, sau mỗi cuộc bình chọn, Ban Tổ chức đều có những cải tiến trong quy trình đánh giá, bình chọn nhằm nâng cao chất lượng cho năm sau.

So với các năm trước, cuộc bình chọn năm nay có một số điểm mới trong đánh giá tiêu chí quản trị công ty và báo cáo thường niên. Đáng chú ý là đổi mới trong Bộ tiêu chí Quản trị công ty và Bộ tiêu chí Báo cáo thường niên.

Đối với Bộ tiêu chí Quản trị công ty, phần lớn các câu hỏi trong bộ tiêu chí cũ được giữ lại, tuy nhiên trong quá trình đánh giá sẽ có yêu cầu cao hơn về mức độ công bố thông tin của doanh nghiệp.

Cụ thể, thông tin phải công bố chi tiết hơn để đảm bảo các thông tin này đầy đủ, rõ ràng, không mâu thuẫn, giúp cổ đông và công chúng có thể nắm bắt tốt hơn về tình hình hoạt động và quản trị của doanh nghiệp, giúp cổ đông kịp thời ra các quyết định biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông cũng như các quyết định đầu tư.

Ngoài ra, khoảng hơn 10% các tiêu chí cũ đã được doanh nghiệp đáp ứng rất tốt sẽ được thay bằng các tiêu chí mới thách thức hơn đối với doanh nghiệp niêm yết, gắn sát với qui định luật pháp quản trị công ty mới có hiệu lực.

Các tiêu chí mới còn được xây dựng từ các nguyên tắc qui định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN, và các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD.

Tiếp đến, các khía cạnh đã được doanh nghiệp thực hiện tốt trong 2 năm đánh giá trước sẽ được chuyển thành các yêu cầu bắt buộc, nếu doanh nghiệp vi phạm sẽ nhận điểm trừ. Do vậy doanh nghiệp tiến bộ có nhiều cơ hội có điểm cao hơn và doanh nghiệp có vi phạm quản trị công ty có khả năng nhận nhiều điểm trừ hơn.

Bộ tiêu chí đánh giá năm 2020 sẽ có bổ sung những câu hỏi mới, thể hiện các nguyên tắc quản trị công ty tốt tại Việt Nam, tập trung vào tất cả các lĩnh vực quản trị công ty, nhấn mạnh thêm các khía cạnh quản trị tốt hướng đến phát triển bền vững, các khía cạnh đánh giá vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong quản trị công ty.

Đối với bộ tiêu chí Báo cáo thường niên, để nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên, Ban tổ chức khuyến khích doanh nghiệp bổ sung các thông tin về hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp, so sánh hoạt động của doanh nghiệp với doanh nghiệp cùng ngành, trình bày đánh giá việc thực hiện quản trị công ty theo các tiêu chuẩn như CG code/QTCT Asean hay có thể hiện các hoạt động quan hệ với nhà đầu tư đã thực hiện trong năm. Sau nhiều năm thực hiện đánh giá Báo cáo thường niên theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, việc cung cấp các thông tin khác ngoài các thông tin quy định được bổ sung nhằm giúp nhà đầu tư có thêm thông tin.

Với những điểm đổi mới này, Ban Tổ chức kỳ vọng chất lượng của Báo cáo thường niên cũng như việc thực thi quản trị công ty tại doanh nghiệp niêm yết sẽ có nhiều chuyển biến tích cực từ nay về sau.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải Cuộc thi vào tháng 11/2020.