Bộ Tài chính đang soạn thảo nghị quyết giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

17:38 | 11/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là một trong 4 nghị quyết mà Bộ Tài chính đang soạn thảo trong công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính.

Bộ Tài chính đang soạn thảo nghị quyết giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, Bộ đang soạn thảo 4 Nghị quyết của UBTVQH, bao gồm Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021.

Về các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các công việc thường xuyên theo chương trình công tác, tính đến hết ngày 27/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 11 Thông tư.

Cùng với đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đề xuất các chính sách tài khóa liên quan đến xây dựng và hoàn chỉnh nội dung trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Nghị định này được áp dụng rộng rãi cho hầu hết doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19 (khoảng 98% tổng số người nộp thuế đang hoạt động được hưởng chính sách gia hạn tại Nghị định).

Ngoài ra, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình Quốc hội nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân...

Theo chương trình, tháng 5/2020, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 Đề án và ban hành theo thẩm quyền 33 Thông tư.

Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm 2021-2023.

Hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; tiếp tục gửi lấy ý kiến (lần 2) một số Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công; tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật...