Bộ Tài chính sẽ giám sát việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

16:42 09/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Năm 2021, Bộ Tài chính sẽ giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước của doanh nghiệp tại Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, tại Bộ Quốc phòng sẽ giám sát trực tiếp đối với 2 doanh nghiệp là Tổng công ty 15 và Công ty TNHH MTV 16 có nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
 
Đối với Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát gián tiếp trong việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.
 
Bên cạnh đó, với một số bộ, ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ thì Bộ Tài chính không lập kế hoạch giám sát do không nhận được báo cáo, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, đối tượng giám sát do bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, có nguồn từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.
 
Các trường hợp khác, cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm thực hiện giám sát và gửi báo cáo để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
 
Bộ Tài chính sẽ giám sát việc bổ sung vốn điều lệ Agribank
 
Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính thực hiện giám sát theo các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
 
Về phương thức giám sát, đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp.
 
Đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ thanh toán trái phiếu đặc biệt): Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát gián tiếp.
 
Các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát theo kế hoạch giám sát đã đề xuất, hoàn thiện và gửi báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2021.
 
Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, vấn đề này đã được đưa ra từ năm 2020. Nguyên nhân là vốn điều lệ của Agribank thời điểm giữa năm 2020 chỉ đạt 30.591 tỷ đồng. Nếu tính theo chuẩn mực vốn Basel II (được hướng dẫn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) thì tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng này chỉ đạt 6,9% (không đảm bảo yêu cầu vốn tối thiểu 8% theo quy định).
 
Do đó, trên cơ sở thực trạng vốn của Ngân hàng, Agribank đã xây dựng phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2021. Mức vốn tự có thiếu hụt của Agribank giai đoạn 2019 – 2021 để đáp ứng chuẩn mực vốn Basel II là rất lớn.
 
Vì chưa đáp ứng chuẩn mực vốn Basel II nên Agribank hiện đang được NHNN cho phép thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019. Thời điểm ngày chốt phương án, tỷ lệ an toàn vốn của Agribank theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN cũng chỉ đạt 9,2%, sát ngưỡng tối thiểu theo quy định (9%). Để đáp ứng quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, Agribank vẫn cần được Nhà nước cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng.
 
Nguyễn Dung