BUSINESS TALK: Lãnh đạo doanh nghiệp thời khủng hoảng, làm sao để tạo sự thay đổi?

16:57 | 27/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dịch bệnh COVID-19 đã khiến không ít các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch này? Phương pháp kinh doanh hiệu quả nhất cho doanh nghiệp lúc này là gì?