Lãnh đạo sâu sát, dân được nhờ

Lãnh đạo sâu sát, dân được nhờ

Những hành động của Thủ tướng để kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc phục vụ nhân dân đã lan tỏa ra nhiều nơi và đem lại những tín hiệu tích cực khi người dân đang vất vả chống dịch.