Cách hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép

11:27 29/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Không phải khi nào nhà ở xây dựng không phép, sai phép cũng bị phá dỡ nên người dân nên biết cách hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép để không bị phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Theo Nghị định 139/2017 của Chính phủ quy định, đối với hành vi xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng (sai phép, trái phép) và hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định phải có giấy phép thì phải dừng thi công. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên chịu xử phạt và phải đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng.
 
Xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính  ra sao?Cách hợp thức hóa nhà xây dựng không phép, sai phép (Ảnh minh họa)
 
Cụ thể, trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng. Sau đó, cá nhân, tổ chức xuất trình với cơ quan có thẩm quyền xử phạt về giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.
 
Hết thời hạn theo quy định trên mà cá nhân,  hợp thức hóa nhà xây dựng không phép không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì người có thẩm quyền xử phạt ra thông báo thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.
 
Thông báo được gửi cá nhân, tổ chức vi phạm, UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm bằng hình thức gửi bảo đảm và niêm yết công khai tại công trình vi phạm. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận thông báo hoặc gỡ bỏ thông báo được niêm yết tại công trình vi phạm thì UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND cấp xã.
 
Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo (tính theo dấu bưu điện), cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
 
Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.
 
Cá nhân, tổ chức vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh.
 
Trường hợp biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, cá nhân, tổ chức vi phạm phải buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp hoặc được điều chỉnh.
 
Nghị định 139/2017/NĐ-CP cũng quy định, hành vi tổ chức thi công xây dựng sai phép, không phép có 4 trường hợp không được điều chỉnh, cấp giấy phép
 
1. Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.
 
2. Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.
 
3. Xây dựng công trình sai cốt xây dựng.
 
4. Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng không đúng giấy phép mà hành vi vi phạm đã kết thúc
 
Nguyễn Triệu