Cận cảnh hiện trường khu rừng bạch tùng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng bị lâm tặc phát nát

15:07 | 24/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hàng chục cây bạch tùng tuổi đời hơn trăm năm, tại tiểu khu 249 ở Lâm Hà, Lâm Đồng bị cưa hạ tan tác và xẻ gỗ ngay tại hiện trường rồi mang bán cho Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng.