CEO Group đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 270%, xem xét "lấn sân" sang BĐS công nghiệp, logistics

Lê Hồng Quý 17:22 | 14/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CEO Group đã vượt nhẹ chỉ tiêu về lợi nhuận đặt ra trong năm 2021 và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tăng ba chữ số trong năm 2022.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên mới công bố, CEO Group đặt ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đầy tham vọng.

Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình cổ đông, CEO Group đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 3.000 tỷ đồng, tức tăng 140% so với mức doanh thu đạt được 1.249 tỷ đồng hồi năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 300 tỷ đồng, tức tăng hơn 270% so với mức lợi nhuận thực hiện 81 tỷ đồng năm 2021. Trước đó, năm 2021, CEO Group ghi nhận có lãi trở lại (lãi 82 tỷ đồng, hoàn thành 102,6% kế hoạch lợi nhuận của năm sau) khi lỗ nặng 103 tỷ đồng trong năm 2020. 

Về định hướng hoạt động năm 2022, CEO trình cổ đông kế hoạch tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh chính, trong đó dự kiến tập trung nhiều hơn cho phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị tích hợp du lịch, nghỉ dưỡng...

Ngoài ra, CEO Group có định hướng cải thiện năng lực cho lĩnh vực xây dựng; thúc đẩy công tác đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực cho thị trường trong nước và Nhật Bản; đồng thời chú trọng du lịch nội địa để khai thác hiệu quả các khu nghỉ dưỡng trong tình hình mới…

Công ty còn dự định xem xét mở rộng sang các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng xanh, bất động sản công nghiệp, bất động sản logistics, bất động sản phục vụ người cao tuổi, viện dưỡng lão…

Trong năm 2022, CEO cho biết sẽ phát triển thêm các dự án mới trên địa bàn cả nước với tổng quy mô gấp rưỡi hoặc gấp đôi hiện nay, đảm bảo quỹ đất phát triển cho nhiều năm tới. Doanh nghiệp này vừa có đề xuất đầu tư dự án quy mô lớn tại Quảng Nam.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, CEO Group trình cổ đông phương án trích lập một phần lợi nhuận sau thuế vào các quỹ đầu tư phát triển (5%), quỹ khen thưởng phúc lợi tập thể (6%), quỹ khen thưởng HĐQT và Ban Giám đốc (4%). Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ không chia cổ tức cho cổ đông mà đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.