Chứng khoán VNDirect sẽ bán 6 triệu cổ phiếu quỹ cuối tháng 2, dự thu về 148 tỷ đồng

11:37 | 04/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nếu bán hết 6 triệu cổ phiếu, chiếu theo giá cổ phiếu trên thị trường, số tiền VNDirect dự thu về là 148 tỷ đồng.
Chứng khoán VNDirect (VND) đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/2-22/3 nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và tăng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Khối lượng đặt bán mỗi ngày tối thiểu 3% và tối đa 10% lượng đăng ký.

Hiện VNDirect nắm giữ hơn 11,9 triệu cổ phiếu quỹ trước giao dịch trên. Trong đó, hơn 7,9 triệu đơn vị được mua lại trong thời gian 14/11-12/12/2018 với giá bình quân 19.186 đồng/cp.
 
Chứng khoán VNDirect bán 6 triệu cổ phiếu quỹ cuối tháng 2
Từ 22/2-22/3, VND sẽ bán cổ phiếu quỹ

Trên báo cáo tài chính quý 4/2020, lượng cổ phiếu quỹ mà công ty đang nắm giữ có giá trị hơn 201 tỷ đồng, tương đương mức giá mua bình quân 16.910 đồng/cp.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VND sau khi đạt đỉnh 31.750 đồng/cp đã điều chỉnh về mức 24.600 đồng/cp. Với thị giá này, số tiền VNDirect dự thu về là 148 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2020, doanh thu hoạt động của VNDirect tăng 42% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn 689 tỷ đồng, tăng 78%.

Thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của VND tăng mạnh so với đầu năm lên mức 14.613 tỷ đồng (tăng 26,3%). Các khoản vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty tăng gần 44% so với đầu năm lên mức 9.458 tỷ đồng.

Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn của Công ty gây chú ý với số dư cuối năm ở mức hơn 337 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 556 triệu đồng đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy khoản phải trả đối với các tổ chức trong nước khác hơn 334 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của Công ty thu hẹp gần 16% so với đầu năm về còn 967 tỷ đồng. Trong khi đó, các tài sản tài chính AFS ghi nhận gấp 4 lần đầu năm, đạt 2.945 tỷ đồng.
 
Theo Vietnamdaily