VNDirect công bố doanh thu hoạt động đạt 506,2 tỉ đồng

VNDirect công bố doanh thu hoạt động đạt 506,2 tỉ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quí III với tổng doanh thu hoạt động đạt 506,2 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kì năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 253,2 tỉ đồng.
Sẽ chi trên 545 tỷ đồng để xóa đói đến năm 2025

Sẽ chi trên 545 tỷ đồng để xóa đói đến năm 2025

(DNVN) - Ngày 12/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, sẽ chi trên 545 tỷ đồng cho việc xóa nạn đói. Kinh phí thực hiện chương trình sẽ được lấy từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; các chương trình mục tiêu, dự án; nguồn vốn sự nghiệp hàng năm và nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.