Cienco4 sắp phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

11:51 | 22/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỷ lệ chi trả cổ tức của bằng cổ phiếu Tập đoàn Cienco4 là 6%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 3/3/2021.
Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) vừa có thông báo trả cổ tức năm 2019.
 
Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 6%, tương ứng với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 3/3/2021.
 
Về hoạt động kinh doanh, năm 2020,Cienco4 đạt doanh thu đạt 2.155,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 89,8% và 60,8% so với thực hiện năm 2019.
 
Cienco4 sắp phát hành 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
Năm 2020, Cienco4 đạt doanh thu đạt 2.155,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Cienco4
 
Cuối năm 2020, tổng tài sản của Cienco4 tăng 5% so với đầu năm lên 7.428,6 tỷ đồng; trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 37,4%; hàng tồn kho chiếm 8,7%.
 
Nợ phải trả tăng 7% lên 6.271 tỷ đồng; trong đó, nợ vay ngắn hạn đang ở mức 1.406 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 2.331 tỷ đồng.
 
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, C4G ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu, giảm 7% so với phiên giao dịch đầu năm 2021.
 
Theo Bnews