Clip: Phát minh mới giúp người đang bị cách ly vì Covid-19 có thể thoải mái ôm hôn người thân

09:14 09/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Phát minh mới tại Pháp đã giúp cho những bệnh nhân đang bị cách ly vì Covid 19 có thể thoải mái giao tiếp thậm chí ôm hôn người thân của mình mà không lo lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.