Đất Xanh Services (DXS) sẽ phát hành gần 54 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên trên 4.000 tỷ đồng

Lê Thị Thu Hà 08:33 | 30/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đất Xanh Services dự kiến phát hành tổng cộng 53,7 cổ phiếu bao gồm trả cổ tức và cổ phiếu, nâng vốn điều lệ sẽ nâng lên hơn 4.119 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services - Mã: DXS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, Đất Xanh Services dự kiến phát hành tổng cộng 53,7 triệu cổ phiếu. Trong đó bao gồm 23,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:66, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình phương án phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:84, tức là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần luỹ kế đến thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.582 tỷ đồng lên hơn 4.119 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đất Xanh Services cũng trình phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, công ty đề xuất điều chỉnh doanh thu thuần hợp nhất về 4.200 tỷ đồng, giảm gần 45% so với kế hoạch cũ. Đồng thời điều chỉnh giảm 46% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ xuống còn 800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ, doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 của Đất Xanh Services và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến lần lượt ở mức 7.598 tỷ đồng và 1.483 tỷ đồng.

Nguồn: Tờ trình lấy ý kiến cổ đông của Đất Xanh Services.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Đất Xanh Services đạt lần lượt 3.022 tỷ đồng và 568 tỷ đồng, tương đương thực hiện khoảng 40% và 38,3% kế hoạch cũ.

Nếu thông qua kế hoạch điều chỉnh, sau 9 tháng, công ty sẽ thực hiện được gần 72% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.