Dấu ấn một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Biden

09:00 | 23/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chính thức nhậm chức ngày 20/1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy hàng loạt chương trình nghị sự nhằm hiện thực hóa những cam kết trong chiến dịch tranh cử.