Để bổ sung thêm vốn đầu tư kinh doanh, TPBank muốn bán sạch 40 triệu cổ phiếu quỹ

12:00 | 13/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TPBank có kế hoạch bán toàn bộ hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 3,73% vốn điều lệ, nhằm mục đích cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động kinh doanh.
HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong (mã: TPB) đã thông qua kế hoạch bán toàn bộ 40.016.056 cổ phiếu quỹ hiện có, tương ứng 3,73%/vốn điều lệ.
 
Mục đích của đợt bán cổ phiếu quỹ này nhằm gia tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động kinh doanh.
 
 
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép. Nguyên tắc xác định giá theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 
PBank muốn bán sạch 40 triệu cổ phiếu quỹ
TPBank dự kiên sẽ thu về gần 1.200 tỷ đồng từ việc bán lô cổ phiếu này
 
Kết phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu TPB đang được giao dịch với giá 29.150 đồng/cp, nếu tạm tính theo mức giá này thì lô cổ phiếu này có giá trị rơi vào khoảng gần 1.200 tỷ đồng.
 
Trước đó, từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2020 TPBank đã mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, với giá thấp nhất là 21.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 22.700 đồng/cổ phiếu.
 
Kết thúc năm 2020, TPBank ghi nhận hơn 7.619 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 35% so với năm 2019. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt 937 tỷ đồng và 710 tỷ đồng, tương ứng giảm 20% và giảm 22%.
 
Biến động ngược chiều, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến lên 408 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 43,8 tỷ đồng.
 
Tổng tài sản của Ngân hàng tính đến cuối năm 2020 đạt 206,300 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 184.900 tỷ đồng, tăng 25,15%; tổng thu nhập hoạt động đạt 10.368 tỷ đồng, tăng 22,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 4.389 tỷ đồng.
 
Năm 2021, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 21% lên 250.000 tỷ đồng. Tổng huy động dự kiến đạt 221.893 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2020.
 
Trong đó, tiền gửi khách hàng và phát hành giầy tờ có giá dự kiến đạt 172.010 tỷ đồng, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác đạt 49.883, lần lượt tăng trưởng ở mức 20% và 22%.
 
Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế dự kiến tăng 25% lên 165.434 tỷ đồng, tùy thuộc vào mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tỷ lệ nợ xấu kế hoạch duy trì dưới 2%.
 
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TPBank không có kế hoạch chia cổ tức. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 3.500 tỷ. Ngân hàng sẽ trích 5% tương đương 175 tỷ cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% tương đương 351 tỷ cho quỹ dự phòng tài chính và 5 tỷ cho quỹ khen thưởng. Theo đó, lợi nhuận để lại chưa phân phối là gần 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết để lại lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2021.
 
H.A