Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ

Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ

Ủy ban CKNN vừa có văn bản gửi NHNN về việc bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng Sacombank, ước tính lượng cổ phiếu quỹ Sacombank muốn bán có giá trị thị trường khoảng 2.358 tỷ đồng.