Đề nghị khẩn trương gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

10:13 | 26/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30/4.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 2279/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại các Văn bản số 419/TTg-KTTH, 32/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, gửi Bộ KH&ĐT theo đúng tiến độ quy định tại các văn bản của Thủ tướng Chính phủ nêu, .

cụ thể, trước ngày 30/4/2021 gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Trước ngày 13/5/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT.

Khẩn trương gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2021 bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Đối với các báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 (nếu có), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công.

Báo cáo gồm các nội dung là tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án; Dự kiến kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, Theo Bộ KH&ĐT, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2021 đạt hơn 60,7 nghìn tỷ đồng, bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giải ngân vốn trong nước đạt 14,74%, vốn nước ngoài đạt 0,66%. Phần lớn các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%, nhiều bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn. Một số dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân đạt kết quả thấp, như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 chỉ đạt 13,3% kế hoạch.

Lý giải hiện tượng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong quý đầu năm, Bộ KH&ĐT cho biết, đây là thời điểm các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và làm thủ tục kéo dài kế hoạch vốn sang năm 2021. Hơn nữa, tháng 2/2021 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công tại các dự án, công trường.

Bộ KH&ĐT lưu ý trong quý I/2021, có 31 bộ, ngành vẫn chưa giải ngân kế hoạch, tạo áp lực rất lớn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giải ngân vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trumng ương (vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) gần như chưa thực hiện trong khi cùng thời điểm này năm 2020 đã giải ngân được 4,99% kế hoạch.

H.A

Xem thêm: Hà Nội: Lập danh mục dự án hạ tầng giao thông ưu tiên đầu tư