Tỷ lệ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông còn quá thấp

Tỷ lệ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông còn quá thấp

Tại báo cáo tình hình giải ngân 3 tháng đầu năm kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 - chi tiết các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ Tài chính cho biết hết quý I/2024 mới giải ngân đạt 11,2% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%).
Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Việc Chính phủ đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới nhiều nhóm ngành trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phân bổ 100% nguồn vốn mà Thủ tướng giao. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đối với các địa phương còn chậm của các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I năm 2024.