Đề xuất lập quy hoạch xây dựng hệ thống cống, kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch

22:13 | 24/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Video thiết kế hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô dọc Công viên Tô Lịch.