Hà Nội quy hoạch 4 phân khu đô thị ngoại thành rộng hơn 3.000 ha

Đông Bắc 07:21 | 12/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành loạt quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 4 khu vực đô thị tại huyện Sóc Sơn có tổng diện tích hơn 3.000 ha.

 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành hàng loạt quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, 2, 4, 5 và 6, tỷ lệ 1/2.000. Bốn quy hoạch  phân khu đô thị Sóc Sơn có tổng diện tích gần 3.500 ha trên các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn.

Đầu tiên, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 625,15 ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 49.560 người.

Khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình và thị trấn Sóc Sơn. Phía Tây Bắc giáp đường tỉnh lộ 131 và đường Quốc lộ 3; phía Bắc giáp khu dân cư và đất nông nghiệp thôn Phù Mã, xã Phù Linh; phía Đông giáp hành lang bảo vệ đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên; phía Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt 50m (đường từ cụm công nghiệp tập trung đi xã Xuân Giang).

Phân khu này có vai trò là trung tâm của đô thị và dịch vụ thương mại nhà ở, trở thành trung tâm phát triển hỗn hợp của đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

 Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn. Ảnh KTĐT.

Thứ hai, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 4, với diện tích đất lập quy hoạch khoảng 554 ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 21.150 người.

Khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến. Phía Tây Bắc giáp đường tỉnh lộ 131 (giáp phân khu 5); phía Đông Bắc và phía Đông giáp tuyến đường nối từ sân bay Nội Bài đi trung tâm đô thị vệ tinh (giáp phân khu 1 và phân khu 2); phía Nam giáp quy hoạch Quốc lộ 18 (mới).

Theo Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, phân khu này có tính chất là cụm công nghiệp tập trung (gồm khu công nghiệp Nội Bài, các cụm công nghiệp CN2, CN3, khu nhà ở công nhân và công trình công cộng) và khu dân cư làng xóm được giữ lại cải tạo chỉnh trang theo hướng hiện đại hoá.

Thứ ba, Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận) với quy mô diện tích đất lập quy hoạch khoảng 1.340 ha; dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 59.900 người.

Khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn. Phía Bắc giap khu du lịch văn hoá, nghỉ ngơi cuối tuần khu vực đền Sóc (thuộc phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7); phía Đông Bắc giáp đường nối từ Quốc lộ 3 đi đền Sóc; phía Đông Nam giáp các phân khu 1 và phân khu 4 đô thị Sóc Sơn, một phần phía Đông giáp tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên (phân khu 3); phía Tây giáp đường quy hoạch liên khu vực mặt cắt 50m (trùng ranh giới đô thị vệ tinh).

Phân khu này bao gồm phần nội thị và ngoại thị, trong đó phần nội thị có diện tích 515ha gồm: Các khu vực đô thị, chức năng đô thị, các khu vực làng xóm hiện hữu được cải tạo, khu vực an ninh quốc phòng. Phần ngoại thị có diện tích khoảng 825 ha gồm: Khu cây xanh tập trung, cụm du lịch đền Sóc – hồ Đồng Quan, khu vực làng xóm hiện hữu được cải tạo, khu vực an ninh quốc phòng, phòng thủ.

Thứ tư, Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn khu 6 với quy mô khoảng 523 ha; dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 16.330 người.

Khu vực quy hoạch thuộc địa gới hành chính các xã Đông Xuân, Mai Đình, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Phía Đông giáp nút giao đường quốc lộ 18 hiện có với đường quốc lộ 18 quy hoạch mới; phía Bắc giáp hướng tuyến đường quốc lộ 18 quy hoạch mới (giáp phân khu 2 và 3; phía Nam giáp đường quốc lộ 18 hiện có; phía Tây giáp đường nối từ sân bay Nội Bài đi trung tâm đô thị vệ tinh.

Phân khu này có tính chất là cụm công nghiệp vừa và nhỏ và các khu vực làng xóm hiện hữu, công viên cây xanh sinh thái.

Tại các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trên, TP Hà Nội  giao UBND huyện Sóc Sơn là đơn vị lập quy hoạch, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định; phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan để xác định các dự án đầu tư trong khu vực nghiên cứu; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về nội dung các đồ án quy hoạch phân khu.

UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành trực thuộc UBND Thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho UBND huyện Sóc Sơn phục vụ công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch ngành, chuyên ngành, lĩnh vực liên quan.