Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hơn 1.800 ha đất của 37 dự án chậm triển khai

Hồng Quân 16:36 | 10/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha đất được kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức họp bàn về giải pháp thực hiện.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quý II và tháng đầu quý III năm nay, Tổ công tác liên ngành thành phố đã tổ chức làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã để kiểm tra, rà soát, hậu kiểm và phân loại các dự án.

  Hà Nội hiện có hơn 700 dự án chậm triển khai với tổng diện tích trên 5.000 ha. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng). 

 Đã phân loại 712 dự án sử dụng đất chậm triển khai

Đối với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Tổ công tác báo cáo UBND thành phố chấm dứt hoạt động dự án theo quy định đối với 7 dự án trong số 68 dự án đã xử lý xong; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý 67 dự án.

Với 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất , đến nay, đã xử lý xong 213 dự án, trong đó, 105 dự án với tổng diện tích 299 ha đất; sau thanh tra, kiểm tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha đất được kiến nghị trình UBND thành phố thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án. 71 dự án với tổng diện tích 12,3 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, Hà Nội quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn; xác định bổ sung số tiền nộp thêm tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng là 371,115 tỷ đồng.

Với 191 dự án còn lại, tổ công tác liên ngành thành phố đã tổ chức làm việc trực tiếp với từng quận, huyện, thị xã để phân loại thành 9 nhóm dự án và phân công các đơn vị tập trung thực hiện.

Hiện UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đề xuất xử lý 173 dự án còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại, phân công thực hiện xử lý số dự án này thành 7 nhóm cụ thể. Sau đó, UBND thành phố phân công các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với từng nhóm.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành, đẩy nhanh tiến độ xử lý, thực hiện các nội dung đảm bảo kết quả, xử lý dứt điểm, tổng hợp báo cáo kết quả theo tháng, quý và lũy kế báo cáo chung kết quả trong quý IV tới.

Quy mô các dự án chậm triển khai hơn 5.000 ha

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết trên địa bàn thành phố hiện có hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai với diện tích hơn 5.000 ha nằm tại các địa bàn quận, huyện.

Việc xử lý các dự án này đã được HĐND thành phố giám sát qua nhiều nhiệm kỳ. Quá trình xử lý về cơ bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các dự án đi vào hoạt động. Với các dự án chủ đầu tư cố tình không triển khai, sẽ phải xử lý, thu hồi.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp các dự án thuộc đối tượng chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng. Sở Quy hoạch và Kiến trúc chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát những dự án đầu tư bị ảnh hưởng từ việc chưa điều chỉnh được quy hoạch để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát các dự án phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hằng năm. Việc xử lý theo nguyên tắc dự án lớn làm trước, nhỏ làm sau, tuân thủ các quy định về gia hạn của Luật Đất đai và Luật Đầu tư; xử lý một số dự án, đặc biệt là dự án lớn, tạo đà xử lý các dự án khác.