Đi làm ngày lễ 30/4-1/5 được hưởng lương bao nhiêu, có được nghỉ bù?

10:38 28/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Trường hợp người lao động đi làm trong đó có ngày 30/4 và 1/5 thì phải được trả tiền lương làm thêm giờ. Tùy vào ngày nghỉ lễ rơi vào ngày nào trong tuần thì quy định có được nghỉ bù hay không.

Đi làm ngày lễ 30/4-1/5 hưởng lương bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày lễ, tết, trong đó có ngày 30/4 và 1/5. Tuy nhiên một số trường hợp doanh nghiệp vì yêu cầu công việc nên vẫn cần bố trí nhân sự làm việc xuyên suốt ngày lễ. Theo quy định, người lao động phải đi làm trong dịp nghỉ lễ trong đó có ngày 30/4-1/5 thì được tính tiền làm thêm giờ.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đi làm ngày lễ 30/4-1/5 tính lương ra sao, có được nghỉ bù?

Theo Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động.

Sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Đi làm ngày lễ có được nghỉ bù?

 

Ngày lễ 30/4-1/5, người lao động vốn được nghỉ hưởng nguyên lương. Việc đi làm vào ngày nghỉ lễ là không bắt buộc, tùy thuộc vào thỏa thuận của doanh nghiệp và người lao động.

Người sử dụng lao động khi muốn người lao động làm thêm việc vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ được hưởng lương thì cần có sự đồng ý của người lao động.

Nguyên tắc này loại trừ đối với một số công việc như thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, làm việc trên biển, sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân... do công việc có tính chất đặc thù nên người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm vào các ngày nghỉ lễ.

Tuy nhiên, việc đi làm vào ngày nghỉ lễ có được nghỉ bù hay không phụ thuộc vào ngày lễ trong tuần. Theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động nêu rõ nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo quy định này, người lao động chỉ được nghỉ bù vào ngày làm việc khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần. Ngoài trường hợp trên, pháp luật hiện hành không có quy định về việc nghỉ bù dành cho người lao động đi làm vào ngày lễ.

Xem thêm: Trường hợp nào phải khai báo y tế khi trở về Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30/4?

Hà Ly