Điều kiện, mức hưởng chế độ thai sản năm 2021 người lao động cần biết

10:28 | 26/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lao động nữ mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 1 ngày; một số trường hợp đặc biệt như ở xa bệnh viện hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày.
Sau đây là điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nữ mang thai, lao động nam có vợ sinh con, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai năm 2021:
 

1. Chế độ khi đi thám thai

 
**Điều kiện hưởng: Lao động nữ có thai đang đóng BHXH bắt buộc
 
**Thời gian hưởng chế độ khi mang thai
 
- Trong thời gian có thai,lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.
 
- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần
 
**Mức hưởng chế độ
 
- Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trước khi nghỉ khám thai:
 
Mức hưởng 1 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24
 
- Trường hợp khi nghỉ khám khai chưa đóng BHXH đủ 6 tháng
 
Mức hưởng 1 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội/24
 

2. Chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

 
**Điều kiện hưởng: Lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 
**Thời gian hưởng chế độ
 
Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần) được quy định như sau:
 
- 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi;
 
- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 
- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
 
Điều kiện, quyền lợi chế độ thai sản cho lao động năm 2021
 
**Mức hưởng chế độ
 
- Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ:
 
Mức hưởng 01 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ/30
 
- Trường hợp thời điểm nghỉ hưởng chế độ khi chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng
 
Mức hưởng 01 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội/30
 

3. Chế độ khi lao động nữ sinh con

 
**Điều kiện hưởng chế độ khi sinh con
 
Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 
**Thời gian hưởng chế độ
 
- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
 
- Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.
 
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
 
Lưu ý: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết; nhưng tổng thời gian nghỉ trc và sau sinh không quá thời gian tối đa được hưởng nêu ở trên.
 
**Mức hướng chế độ
 
Mức hưởng 1 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 
**Trợ cấp 1 lần khi sinh con
 
Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.
 

5. Chế độ đối với lao động nam có vợ sinh con

 

6. Chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai (áp dụng cho cả lao động nam và nữ)


**Điều kiện hưởng: Đáng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 
**Thời gian hưởng chế độ
 
Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần) được quy định như sau:
 
- 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 
- 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 
**Mức hưởng chế độ:
 
- Trường hợp đã đóng BHXH đủ 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ:
 
Mức hưởng 1 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ/30
 
- Trường hợp thời điểm nghỉ hưởng chế độ khi chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng
 
Mức hưởng 1 ngày = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội/30
 
6. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.
 
Căn cứ pháp lý: Điều 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
 
 
Theo Người lao động