Tỷ phú Trần Đình Long đang rút dần vai trò khỏi Hòa Phát?

Tỷ phú Trần Đình Long đang rút dần vai trò khỏi Hòa Phát?

Chia sẻ tại họp đại hội cổ đông 2024, tỷ phú Trần Đình Long chia sẻ rằng năm nay mình đã 64 tuổi và đang bàn giao dần công việc và trách nhiệm cho các lãnh đạo kế cận. Hiện ông chỉ tham gia vào các vấn đề như chiến lược, nhân sự cấp cao.

ĐỌC NHIỀU