Dự toán NSNN 2020: Chi cho đầu tư phát triển với tỉ trọng cao nhất 4 năm qua

20:48 | 26/10/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Bộ Tài chính vừa công khai báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trình Quốc hội. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến chi hơn 470 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỉ trọng cao nhất từ năm 2016 đến nay.

Theo Bộ Tài chính, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó, Dự toán NSNN năm 2020 được Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng dưới 4%; giá trị GDP khoảng trên 6,8 triệu tỷ đồng; giá dầu thô 60 USD/thùng, sản lượng khai thác trong nước khoảng 9,02 triệu tấn; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 7%, nhập khẩu khoảng 9%.

Bộ Tài chính đưa ra dự kiến dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019. Tỉ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Cụ thể, dự toán thu nội địa là 1.264,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 95,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỷ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao).

Dự toán thu dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019; trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước là 9,02 triệu tấn, giá dự toán 60 USD/thùng.

Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 208 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 13,8% tổng thu cân đối NSNN và giảm dần qua các năm.

Dự toán thu viện trợ là 5 nghìn tỷ đồng.

Dự toán NSNN 2020: Chi cho đầu tư phát triển với tỉ trọng cao nhất 4 năm qua - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Bộ Tài chính dự kiến chi NSNN cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7% GDP. Dự toán chi được dự toán theo nguyên tắc, định hướng bố trí tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN, ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương; bố trí đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với quyết tâm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công phù hợp với tình hình thực tế....

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỷ trọng cao nhất từ năm 2016 đến nay.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự toán chi trả nợ lãi là 118,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng chi NSNN.

Dự toán chi thường xuyên là 1.056,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,5% tổng chi NSNN, giảm dần qua các năm (dự toán các năm 2017, 2018 và 2019 tương ứng là 64,4%, 61,8% và 61,2%).

Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế: 61,5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo nguồn để từ ngày 1/7/2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng 7,38%); lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng.

Tỉ lệ bội chi NSNN năm 2020 dự kiến là 3,44% GDP (tương ứng 234,8 nghìn tỷ đồng), giảm dần qua các năm; trong đó bội chi ngân sách Trung ương là 3,2% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 0,24% GDP.

Bình quân bội chi NSNN cả giai đoạn 2016 - 2020 là 3,6 - 3,7% GDP, vượt mục tiêu Nghị quyết số 25/2016/QH14 là tỉ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, năm 2020 không quá 3,5% GDP.

Đến cuối năm 2020, dự kiến nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ là 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP.

Từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 12/11/2019, Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán NSNN năm 2020 Chính phủ trình Quốc Hội. Mọi ý kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung Báo cáo được Bộ Tài chính tiếp nhận tại địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội hoặc qua hòm thư điện tử TKNS@mof.gov.vn.