Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giải ngân hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giải ngân hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

Tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh (vốn tỉnh quản lý) là hơn 13.235 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ vốn cho các chủ đầu tư là hơn 11.985 tỷ đồng, đạt 90,56%. Riêng trong tháng 1/2023, tổng số vốn ngân sách đã giải ngân gần 496 tỷ đồng đạt 4,88% kế hoạch; đã giải ngân cho 26/33 chủ đầu tư...
Tháo nút thắt cho các dự án đầu tư

Tháo nút thắt cho các dự án đầu tư

Thủ tướng thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy các dự án đầu tư.Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương..