Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Hội nghị quan trọng để đánh giá, tổng kết lại 1 năm đã qua, nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.

Xem thêm
Banner MB Bank