EVN: Tăng cường tiết kiệm điện bảo vệ môi trường

15:56 | 31/12/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân quỹ của gia đình và xã hội, đồng thời tiết kiệm tài nguyên và làm cho Trái đất xanh hơn.
Theo EVN, mùa khô năm 2020, việc sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hết sức khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn mùa lũ 2019, tổng sản lượng nước về các hồ chứa chỉ đạt 69% so với giá trị trung bình nhiều năm, thậm chí nhiều hồ mức nước còn thấp hơn 50% trung bình nhiều năm. Do đó, việc tiết kiệm điện chính là tiết kiệm ngân quỹ của gia đình và xã hội, đồng thời tiết kiệm tài nguyên và làm cho Trái đất xanh hơn.
EVN: Tăng cường tiết kiệm điện bảo vệ môi trường - ảnh 1