FPT đạt lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng trưởng mạnh lĩnh vực chuyển đổi số

21:44 | 25/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn FPT vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của FPT đều ghi nhận ở mức tăng trưởng tốt.
Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 23.635 tỉ đồng và 4.349 tỉ đồng, tăng 7,4% và 8,9% so với cùng kì năm ngoái. Biên LNTT đạt 18,4% so với 18,1% cùng kì.
 
FPT đạt lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng trưởng mạnh lĩnh vực chuyển đổi số - ảnh 1
 
Lợi nhuận sau thuế công ty là 3.625 tỉ đồng, tăng 8,2%. Lãi sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.927 tỉ đồng, tăng 7,7% so với 10 tháng năm 2019; EPS là 3.739 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 7,2%.
 
Hoạt động tài chính hiệu quả hơn với doanh thu tăng 32% lên 218 tỷ đồng nhưng chi phí giảm 16,5% xuống 109 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết chỉ ở mức gần 68 tỷ đồng, giảm đến 43% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 12,2% và 14,3%.
 
Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 3.453 tỷ đồng lên 4.307 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 841,7 tỷ đồng lên thành 1.948 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng gần 50% so với đầu năm lên 9.991 tỷ đồng. Con số này ở quý II là 8.823 tỷ đồng.
 
Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9,3% xuống còn 5.930,8 tỷ đồng và chủ yếu do giảm phần phải thu ngắn hạn của khách hàng.
 
Trong cơ cấu doanh thu của FPT, doanh thu chuyển đổi số đạt 2.704 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kì, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet, và low code.
 
Riêng tháng 10, FPT cho biết lượng đơn hàng gửi về tiếp tục đà tăng trưởng mạnh của quí III/2020.
 
Nợ ngắn hạn tăng từ 16.102 tỷ đồng lên 18.551 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 36,4% lên 10.256 tỷ đồng. Nợ dài hạn gấp đôi và ở mức 1.024 tỷ đồng.
 
Doanh thu của dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt 10.944 tỉ đồng đồng, tăng 25,4% so với cùng kì. Doanh thu kí mới của dịch vụ CNTT trong nước đạt 4.387 tỉ đồng đồng, tăng 16,1%.
 
Mỹ Duyên