FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

FPT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 20% trong năm 2022

Sau năm tăng trưởng ấn tượng trên 20%, FPT tiếp tục đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng hai chữ số và dự chi 4.000 tỷ đồng để đầu tư các mảng công nghệ, viễn thông và giáo dục,...
FPT đạt hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021

FPT đạt hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021

Tập đoàn FPT hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Trong đó, khối công nghệ đóng góp 58% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế khối kinh doanh chủ lực của tập đoàn.