FPT Telecom công bố doanh thu quý III, đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ

09:05 27/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. 
 
FPT Telecom công bố doanh thu quý III, đạt 83,5 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ - ảnh 1
 
Quý III, giá vốn hàng bán tăng nhẹ 5% đã đẩy lợi nhuận gộp công ty tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.452 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý III đạt 419 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay xấp xỉ cùng kỳ, gần 58 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có dư vay nợ ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng đến ngày 30/09/2020 là 3.953 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm và dư nợ vay dài hạn hơn 324 tỷ đồng, tăng 9%.
 
Những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 419,2 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt hơn 400 tỷ đồng.
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 8.311 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ và thực hiện được 70,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, hoàn thành 72,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.170 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỷ đồng.
 
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản FPT Telecom đạt 13.766 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng từ đầu kỳ. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng 12% lên 4.671 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 657 tỷ đồng đầu kỳ về 501 tỷ đồng do tồn kho hàng hóa và tồn kho nguyên vật liệu giảm.
 
Năm 2020, FOX đặt mục tiêu 11.814 tỷ đồng doanh thu và 2.022 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 12% so với thực hiện năm 2019.
 
Như vậy, tính đến cuối quý III, Công ty đã thực hiện được 70% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
 
Mỹ Duyên