Giảm hơn 1000 tỷ đồng vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

09:21 15/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

UBND TPHCM vừa có báo cáo điều chỉnh bổ sung và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong đó giảm hơn 1000 tỷ đồng vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất.

UBND TP HCM đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của 30 đơn vị sử dụng vốn ngân sách TP HCM. Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp với số vốn điều chỉnh giảm là 1.076,029 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đối với 141 dự án có tỷ lệ giải ngân cao với số vốn điều chỉnh tăng là 1.076,029 tỷ đồng.
 
Ty le giai ngan von dau tu cong cua tp hcm dat 55,3%
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM tính đến tháng 9 năm 2020 đạt 55,3%
 
Trong năm 2020, UBND TP đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của TP với tổng số vốn là 42.139,316 tỷ đồng. Cụ thể, về vốn ngân sách TP, UBND TP đã phân bổ với tổng số vốn là 33.940,764 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.487,200 tỷ đồng, vốn ngân sách tập trung là 23.453,564 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ là 8.198,552 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 3.153,561 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 5.044,991 tỷ đồng.
 
Về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến hết ngày 30/9 được Kho bạc Nhà nước TP xác nhận gần 22.296 tỉ đồng, đạt 55,3% tổng kế hoạch vốn TP đã giao.
 
Trong đó, vốn ngân sách TP đã giải ngân gần 19.066 tỉ đồng, đạt 56,2% kế hoạch vốn đã giao. Vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 4.230 tỉ đồng, đạt 51,6% kế hoạch đã giao.
 
Cũng trong Hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020 do Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN, Bộ Tài chính) tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội.
 
Bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó Cục trưởng Cục QLN&TCĐN cho biết, dự toán vốn nước ngoài được giao từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 38.484 tỷ đồng.
 
Hết 9 tháng năm 2020, tổng giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài đạt 26.034 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/8/2020. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của các địa phương trong tháng 9/2020 đã có cải thiện đáng kể (tăng thêm 8%) so với tháng 8/2020. Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của cả nước chỉ đạt 32,43% dự toán kế hoạch được giao.
 
Hải An (t/h)