Đề xuất 6 nhóm cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đề xuất 6 nhóm cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tổ chức ngày 19/5, tại Thành phố Huế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, phát triển vùng và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong vùng. Cùng với đó, các bộ, ngành và các địa phương trong Vùng đã tích cực triển khai các hoạt động liên kết nội vùng và liên vùng, thay đổi rõ nét từ tư duy cho đến hành động.
Tỷ lệ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông còn quá thấp

Tỷ lệ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông còn quá thấp

Tại báo cáo tình hình giải ngân 3 tháng đầu năm kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 - chi tiết các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ Tài chính cho biết hết quý I/2024 mới giải ngân đạt 11,2% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%).
Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Hiệu ứng từ cú hích đầu tư công

Việc Chính phủ đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới nhiều nhóm ngành trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán.
Đầu tư công thấm dần vào nền kinh tế

Đầu tư công thấm dần vào nền kinh tế

Đầu tư công dù được thúc đẩy từ đầu năm 2023, song thực tế nguồn vốn đầu tư công khi bơm vào nền kinh tế luôn có độ trễ. Đến quý IV/2023, sau khi ghi nhận mức giải ngân tăng trưởng hai con số năm thứ hai liên tiếp, những con số tích cực trong kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xây dựng đã cho thấy dòng vốn này đã bắt đầu thấm vào nền kinh tế.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phân bổ 100% nguồn vốn mà Thủ tướng giao. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đối với các địa phương còn chậm của các dự án đường bộ cao tốc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý I năm 2024.