Hà Nội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thành phố

17:20 02/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố.

Báo Kinh tế & Đô thị thông tin cho biết quyết định giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nêu tại Điều 1 Quyết định thống nhất ban hành danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội. Định kỳ 6 tháng/lần trình UBND TP quyết định cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.
 
Hà Nội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thành phố - ảnh 1
Các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành... Ảnh minh họa

Cùng với đó, các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định hiện hành.
 
Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.
 
Theo báo Hà Nội Mới cụ thể, có tổng cộng 22 CSDL được công bố đợt này. Trong đó, có nhiều CSDL quan trọng như: CSDL vể xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội phục vụ Quản lý thông tin kinh tế xã hội tống hợp, theo dõi quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP; CSDL doanh nghiệp và hộ cá thể trên địa bàn TP Hà Nội; CSDL về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL Học sinh...

Tùy từng loại CSDL, dữ liệu sẽ được chia sẻ theo mặc định hoặc đặc thù. Cũng theo Quyết định của UBND TP, Sở TT&TT sẽ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các CSDL nói trên theo định kỳ 6 tháng/lần.
 
Nguyễn Triệu