Hà Nội có kết luận về việc xử lý vấn đề bãi rác Nam Sơn

11:23 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng về vấn đề xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp chất thải Nam Sơn
Theo báo Lao động Thủ Đô cho biết ngày 29/10, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác thành phố theo Quyết định 4828/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 đã chủ trì cuộc họp để khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Tại cuộc họp có sự tham dự các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn.
 
Hà Nội có kết luận về việc xử lý vấn đề bãi rác Nam Sơn - ảnh 1
Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Sau khi nghe UBND huyện Sóc Sơn báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng kết luận, chỉ đạo như sau:
 
Về công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. 
 
Căn cứ các quy định của pháp luật và của quy định của thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn sẽ chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm chi trả tiền đền bù theo đúng phương án đã được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn và Ban Quản lý dự án và khẩn trương thực hiện chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt, đảm bảo dự án được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Với các trường hợp đã được Thanh tra thành phố kết luận tại Kết luận số 1052/KL-TTTP-P3 ngày 17-3-2020 UBND huyện Sóc Sơn thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối cụ thể:

Đối với trường hợp đã có kết luận rõ của Thanh tra thành phố về việc cấp giấy chứng nhận sai quy định, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn thu hồi các trường hợp cấp sai giấy chứng nhận, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai.
Các trường hợp do UBND huyện Sóc Sơn không cung cấp được hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây nên Thanh tra thành phố chưa đủ cơ sở để ra kết luận, giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát và xử lý theo 2 hướng:

Nếu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (với diện tích đất ở vượt hạn mức) theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận. Trong trường hợp không đủ điều kiện, Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định; trường hợp các hộ vẫn có kiến nghị, đề nghị được bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo giấy chứng nhận, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với các trường hợp đã chuyển nhượng toàn bộ phần diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp, hiện đang sinh hoạt trên diện tích đất vườn ao liền kề còn lại, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi và chính sách đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 5-7-2019, đồng thời xét bố trị khu vực tái định cư cho các hộ theo quy định.

Đối với những diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, cho phép Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Cho phép UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để đảm bảo các hộ đủ tiền mua đất tái định cư, đối với các trường hợp được giao đất tái định cư theo quy định tại các khu tái định cư của dự án nhưng có số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất theo phương án tái định cư đã được phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân huyện Sóc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3489/UBND-GPMB ngày 29/7/2020 đối với việc bồi thường, hỗ trợ về tài sản, công trình trên đất, về phía các tài sản, công trình xây dựng không có đơn giá trong quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã thống nhất ý kiến đề xuất các sở, ngành, đơn vị dự họp, cho phép Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong vòng 6 tháng để các hộ xây dựng chỗ mới.

Về vướng mắc đối với các phương án còn lại trên mặt bằng thi công ô 1.1, 1.2, Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 505/TB-VP ngày 28/10/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Theo báo Kinh tế & đô thị cho biết UBND huyện Sóc thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3489/UBND-GPMB ngày 29/7/2020.

Đối với các tài sản, công trình xây dựng không có đơn giá trong quyết định của UBND Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư: Thống nhất ý kiến đề xuất các Sở, ngành, đơn vị dự họp, cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 06 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại Văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020; trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện ngay, rõ thời gian hoàn thành và những việc có lộ trình trước mắt, lâu dài, đơn vị chủ trì, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp; báo cáo Tổ công tác Thành phố trước 31/10/2020 để chỉ đạo thực hiện.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ trưởng Tổ công tác Thành phố để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.
 
Nguyễn Triệu