Nền tảng mới cho ngành nông nghiệp năm 2023

Nền tảng mới cho ngành nông nghiệp năm 2023

Các chuyên gia ngành nông nghiệp dự báo, sang năm 2023 dù còn khó khăn song ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiều thay đổi về phương thức sản xuất, thương mại để có thể phát triển.