Hà Nội ưu đãi về thuế thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19

16:46 02/06/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Ngày 01/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được Bộ Tài chính và thành phố giao ở mức cao nhất, phát huy hết dư địa các khoản thu, tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất. Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn - giảm thuế, hoàn thuế... theo quy định của pháp luật và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ.

Hà Nội ưu đãi về thuế thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19 - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC, cải cách công tác quản lý thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời vẫn có biện pháp phù hợp không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra sau thông quan; thực hiện kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu lớn; khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước; tạo điều kiện cho các hoạt động khai báo điện tử.

Sở Công Thương tổ chức triển khai các giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại gắn với chống gian lận thương mại.

Các sở, ban, ngành thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tháo gỡ các vướng mắc về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến tiến độ thực hiện thu NSNN hằng tháng, hằng quý; đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2020 khi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và các yếu tố tác động khác; thực hiện các giải pháp khai thác, huy động các nguồn thu trên địa bàn để bù đắp một phần giảm thu khi tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch.

Song song với quy định về chi NSNN, UBND thành phố cũng triển khai thực hiện các giải pháp điều hành, cân đối ngân sách do tác động của dịch bệnh COVID-19; triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19…

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách. Thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, đảm bảo chi NSNN theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật. Kịp thời tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản công đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo tại Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối tránh cơ chế “xin - cho”, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xử lý các vướng mắc phát sinh; định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng với báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thu, chi, điều hành ngân sách các cấp theo quy định; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm…