HBC kinh doanh ra sao trước khi tăng vốn?

Trang Mai 07:27 | 20/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, Hội đồng quản trị HBC đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 2.456 tỷ đồng lên mức hơn 2.628,4 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 17,19 triệu cổ phiếu, tương đương 172 tỷ đồng. Đây là loại cổ phiếu phổ thông với giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng. 

 HBC sẽ tăng vốn điều lệ lên2.628,4 tỷ đồngbằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Ảnh: Đầu tư online)

Theo đó, vốn điều lệ của công ty là 2.628,4 tỷ đồng, được chia thành 262,8 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần. 

Hội đồng quản trị giao người đại diện theo pháp luật là ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đợt tăng vốn điều lệ này của HBC thực hiện theo hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không thay đổi trước và sau đợt tăng vốn.

Về kinh doanh, theo báo cáo soát xét bán niên 2022, HBC đạt doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 7.126,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng vọt lên 6.725,2 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế đạt 55,8 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ.  

 

Tính đến 30/6/2022, Công ty có quy mô vốn chủ sở hữu là 3.817,6 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến 30/6/2022 là 14.471,8 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,79. Nợ phải trả của HBC chủ yếu nằm ở nợ ngắn hạn, với giá trị 12.911 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 5.466,2 tỷ đồng.

 

Nợ ngắn hạn vẫn thấp hơn so với tài sản ngắn hạn trị giá 16.665,7 tỷ đồng của doanh nghiệp trong cùng thời điểm. Tuy nhiên, tài sản ngắn hạn lệ thuộc khá nhiều vào các khoản phải thu ngắn hạn với 13.014 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của doanh nghiệp này đang ở con số lên tới hơn 404,6 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ kinh doanh và đầu tư đang ghi nhận âm, lần lượt 1.358,2 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Dù lưu chuyển tiền thuần từ đầu tư tăng mạnh từ âm 579 tỷ đồng lên dương 1.459,9 tỷ đồng nhưng vẫn không đủ để bù lại. Do đó, tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần của HBC đang âm 98 tỷ đồng.