Hoãn kế hoạch bổ nhiệm, ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC)

Hoãn kế hoạch bổ nhiệm, ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC)

Ngày 31/12/2022, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã công bố Nghị quyết, thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023; cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT
HBC kinh doanh ra sao trước khi tăng vốn?

HBC kinh doanh ra sao trước khi tăng vốn?

Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.