Hình ảnh hàng triệu người dân Mỹ thức trắng đêm chờ đợi kết quả bầu cử

19:14 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi tất cả các điểm bỏ phiếu Bầu cử Mỹ 2020 đóng cửa, người dân Mỹ đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ từng bang theo những cách khác nhau.