HNX đặt mục tiêu lãi gần 500 tỷ trong năm 2021 và đảm bảo hệ thống giao dịch không lỗi

15:12 24/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Năm 2021, HNX đặt mục tiêu lãi gần 500 tỷ, đồng thời đảm bảo hệ thống giao dịch chứng khoán không xảy ra lỗi ảnh hưởng đến thị trường và nhà đầu tư.

Trong báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết năm 2020, cơ quan này đạt tổng doanh thu hơn 789,2 tỷ đồng, tương đương 126,89% kế hoạch năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 499,2 tỷ đồng, tương đương 147,4% kế hoạch.
 
Với người quản lý doanh nghiệp, mức lương bình quân hàng tháng là 62,25 triệu đồng và dự kiến giảm về 54,95 triệu đồng/tháng trong năm nay.
 
Năm nay, HNX dự kiến đạt gần 824 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước nhưng lãi trước thuế đi ngang và dự kiến đạt gần 500 tỷ đồng. Tổng kinh phí kinh doanh theo kế hoạch là 324 tỷ đồng.
 
Phía HNX cho biết năm 2021, sở sẽ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán, không để xảy lỗi hệ thống ảnh hưởng đến thị trường và nhà đầu tư; đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động an toàn, hiệu quả.
 
HNX đặt mục tiêu lãi gần 500 tỷ trong năm 2021
 
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho NSNN; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và công bố thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP; hoàn thiện hạ tầng công nghệ và tổ chức thị trường, bao gồm cả trái phiếu chính phủ (TPCP) và trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các sản phẩm phái sinh mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh; đưa sản phẩm Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm vào giao dịch vào đầu năm 2021.
 
HNX cũng sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tiếp tục triển khai công tác đấu giá hiệu quả, góp phần thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch (ĐKGD) trên TTCK; tổ chức đấu giá cho tối thiểu 30 doanh nghiệp.
 
Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định niêm yết và xét duyệt hồ sơ ĐKGD, đưa 10 doanh nghiệp lên niêm yết và 60 doanh nghiệp lên thị trường UPCoM; từng bước tái cấu trúc thị trường cổ phiếu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
 
Đặc biệt, HNX đặt mục tiêu hoàn thành nghiệm thu và tiếp nhận hệ thống giao dịch mới của gói thầu KRX. Tổ chức vận hành hệ thống mới an toàn, hiệu quả sau khi golive theo kế hoạch.
 
Ngoài ra, phối hợp với UBCKNN hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về chứng khoán và TTCK trên cơ sở Luật chứng khoán mới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành Sở, sẵn sàng cho việc sắp xếp lại bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các Sở Giao dịch Chứng khoán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
 
HoSE hiện chưa công bố kết quả kinh doanh năm trước và kế hoạch hoạt động năm nay.
 
 
Nguyễn Dung