Qúy I/2021, quy mô vốn hóa HoSE vượt 71% GDP

Qúy I/2021, quy mô vốn hóa HoSE vượt 71% GDP

Hết quý I/2021, giá trị vốn hóa niêm yết trên HoSE đã đạt 4,46 triệu tỷ đồng tăng 2,28% so với tháng trước, tương ứng tăng 93,56% so với cùng kỳ năm 2020 cad đạt khoảng 70,95 % GDP năm 2020.
Góc nhìn kiểm toán: Thế nào là minh bạch đầy đủ cho công ty niêm yết trên TTCK?

Góc nhìn kiểm toán: Thế nào là minh bạch đầy đủ cho công ty niêm yết trên TTCK?

(DNVN) - Các thông tin phi tài chính trình bày trên báo cáo minh bạch thực ra mới là lõi số liệu tài chính đề ra đối với một công ty niêm yết trên TTCK. Các thông tin này cũng nên và rất cần được kiểm toán, theo bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.