HoSE đưa hàng loạt cổ phiếu như VNS, MHC, DAH, SMA vào diện cảnh báo do làm ăn thua lỗ

15:34 | 06/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận là con số âm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã quyết định đưa 1 loạt cổ phiếu VNS, MHC, DAH, SMA... vào diện cảnh báo.
Cổ phiếu VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/4 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 là - 207,021 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2020.
 
Tương tự như vậy, HoSE cũng vừa đưa cổ phiếu MHC của Công ty Cổ phần MHC vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/04 là do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1,169 tỷ đồng.
 
Cũng vì kinh doanh thua lỗ trong năm 2020, 2 cổ phiếu DAH và SMA của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á và Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn cũng bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4.
 
HoSE đưa hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo
Có 37 mã cổ phiếu nằm trong diện cảnh báo của HoSE
 
Ngoài các cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HoSE cũng thông báo hàng loạt cổ phiếu nằm trong diện kiểm soát, đáng chú ý là cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Lý do là theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Đất Xanh ghi nhận lỗ sau thuế của công ty mẹ là - 496 tỷ đồng.
 
Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã ck: YEG) cũng được HoSE đưa từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng.
 
Đồng thời, cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HoSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
 
Bên cạnh đó, HoSE cũng tiếp tục giữ diện cảnh báo đối với ba cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, DXV của CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và LAF của CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An do kinh doanh thua lỗ từ những năm trước.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, có 37 cổ phiếu nằm trong diện cảnh báo và 15 cổ phiếu bị kiểm soát trên sàn HoSE.
 
H.A