Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE

Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.
Qúy I/2021, quy mô vốn hóa HoSE vượt 71% GDP

Qúy I/2021, quy mô vốn hóa HoSE vượt 71% GDP

Hết quý I/2021, giá trị vốn hóa niêm yết trên HoSE đã đạt 4,46 triệu tỷ đồng tăng 2,28% so với tháng trước, tương ứng tăng 93,56% so với cùng kỳ năm 2020 cad đạt khoảng 70,95 % GDP năm 2020.