Infographic: Bức tranh thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Diên Vỹ 17:08 | 08/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 20/12/2022, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 12 tháng năm 2022 đạt 1.784,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126,4% dự toán năm và tăng 13,8% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước lũy kế ước đạt 1.562,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán năm và tăng 8,1% so với năm trước.